Intakeformulier Uitzendkrachten

Persoonlijke gegevens


Adres buitenland


Documenten


Talenkennis


Overige


Algemene verklaring

  • Ik verklaar dat ik alle gegevens in het vragenformulier vrijwillig heb opgegeven en dat A2NewJob deze gegevens nodig heeft voor het eventueel aanbieden van (tijdelijk) werk.
  • Ik verleen toestemming voor het verwerken van mijn persoonlijke gegevens door A2NewJob gevestigd te Geldermalsen, voor zover dit nodig is voor de uitvoering van het wervingsproces, waaronder het verstrekken van deze gegevens aan potentiële werkgevers, nu en in de toekomst.
  • Ik heb het recht om middels een mail, dan wel schriftelijk, opdracht te geven om het wervingsproces stop te zetten en mijn persoonlijke gegevens te vernietigen.